Fakultety Uniwersytetu Warszawskiego

dla  studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

w roku akademickim 2018/2019 (semestr zimowy)

 

 

I. Dostępne zajęcia:

 

nazwa fakultetu

forma zajęć

liczba godz.

ECTS

miejsce zajęć

terminy zajęć

data pierwszych zajęć

Semestr (L-letni, Z-zimowy)

liczba miejsc

uwagi

WYDZIAŁ BIOLOGII

Histologia zwierząt

wyk.

30,00

2,00

Wydział Biologii, ul. Miecznikowa 1

pon. 15.30 - 17.00, s. 103b

8.10

Z

20

 

Immunoparazytologia

wyk. + lab.

30+60

6,00

Wydział Biologii, ul. Miecznikowa 1

czw. wyk. 13.45 - 15.15,
ćw.1515 - 1815 - s. 111A

4.10

Z

20

 

Komórki macierzyste

wyk.

30,00

2,00

Wydział Biologii, ul. Miecznikowa 1

pt. 14.00-15.30, s. 103b

5.10

Z

20

 

Neuroendokrynoimmunologia w medycynie

wyk.

30,00

2,00

Wydział Biologii, ul. Miecznikowa 1

czw. 8.30 - 10.00, s. 301A

4.10

Z

20

 

Patogeneza chorób pasożytniczych

wyk.

30,00

2,00

Wydział Biologii, ul. Miecznikowa 1

wt. 10.15 - 11.45, s. 111A

9.10

Z

20

 

Biologia rozwoju zwierząt D

wyk. + lab.

30+60

6,00

Wydział Biologii, ul. Miecznikowa 1

wt.: wyk 14.00 - 15.30, s. 102B;
ćw.: wt. - gr.1 10.45 - 13.45
gr.2 - 16.00 - 19.00, s. 246A

9.10

Z

20

 

Embriologia eksperymentalna ssaków

lab.

60,00

6,00

Wydział Biologii, ul. Miecznikowa 1

czw. 8.30 -13.15 i pt. 8.30 - 13.15, s. 246A

4.10

Z i L

20

I poł. sem. - zaj. 2 razy w tyg.

Zarodki i zarodkowe komórki macierzyste zwierząt

lab.

90,00

6,00

Wydział Biologii, ul. Miecznikowa 1

czw., 8.30 - 13.15 i pt., 8.30 - 13.15, s. 246A

4.10

Z

20

II poł. sem. -  zaj. 2 razy w tyg.

Fizjologia bakterii

wyk.

30,00

2,00

Wydział Biologii, ul. Miecznikowa 1

wt. 8.15 - 9.45, s. 103B

9.10

Z

20

 

Mikrobiologia

wyk.

30,00

2,00

Wydział Biologii, ul. Miecznikowa 1

śr. 8.15 - 10.00, s. 9B

3.10

Z

20

 

Mikrobiologia środowisk

wyk.

30,00

2,00

Wydział Biologii, ul. Miecznikowa 1

pon. 13.30 - 15.00, s. 2a

8.10

Z

20

 

Molekularne podstawy bakteryjnej patogenezy

wyk.

30,00

2,00

Wydział Biologii, ul. Miecznikowa 1

śr. 13.45 - 15.15, s. 102B

3.10

Z

20

 

Ruchome elementy genetyczne bakterii

wyk.

30,00

2,00

Wydział Biologii, ul. Miecznikowa 1

pt. 13.45 - 15.15, s. 102B

5.10

Z

20

 

Wirusologia lekarska

wyk.

30,00

2,00

Wydział Biologii, ul. Miecznikowa 1

pon. 12.00 - 13.30, s. 301A

8.10

Z

20

 

Biochemiczne podstawy chorób metabolicznych

wyk.

30,00

2,00

Wydział Biologii, ul. Miecznikowa 1

pon. 10.15 - 11.45, s. 103B

8.10

Z

20

 

Biologia molekularna

wyk.

30,00

2,00

Wydział Biologii, ul. Miecznikowa 1

śr. 15.30 -17.15, s. 9B

3.10

Z

20

 

Enzymologia

wyk.

30,00

2,00

Wydział Biologii, ul. Miecznikowa 1

pt. 8.15 - 9.45, s. 103B

5.10

Z

20

 

Medyczne aspekty regulacji metabolizmu

wyk. + ćw.

15+75

6,00

Wydział Biologii, ul. Miecznikowa 1

wyk. śr. 18.30 - 20.00, s. 102B; 
ćw.: śr. 15.30 - 18.30, czw. 14.00 - 18.45, s. 219D

3.10

Z

20

II poł. sem. – zaj. 2 razy w tyg.

Genetyka człowieka

wyk. + ćw.

30+60

6,00

IBiB UW, Pawińskiego 5A

pt. wyk. 10.15 - 11.45, s. E; 
ćw.: gr.1 czw. 14.00 - 17.30,
gr.2 pt. 12.30 - 16.00, s. 129

5.10

Z

20

 

Molekularne techniki analizy RNA

wyk.

30,00

2,00

IBiB UW, Pawińskiego 5A

pt. 16.00 - 17.30, s. 7 (IBB)

5.10

Z

20

 

WYDZIAŁ CHEMII

Zaawansowane techniki spektroskopii w podczerwieni

wyk.

15

1,5

Wydział Chemii

czwartki 13.30-15.00, sala 118 (w podziemiach)

01.10

Z

5

 

Analiza widm

wyk.

15

1,5

Wydział Chemii - budynek dydaktyczny, sala 520

wt., godz. 15:15-16:45, w pierwszej połowie semestru

02.10

Z

5

 

Wstęp do nanotechnologii

wyk.

15

1,5

Wydział Chemii - budynek dydaktyczny, sala 104

każda śr., 15:15 - 16:45

01.10

Z

5

 

Zastosowanie enzymów w syntezie organicznej

wyk.

15

1,5

Wydział Chemii - Zakład Fizyki i Radiochemii, sala 104R

wielokrotnie, pt. (niestandardowa częstotliwość), 8:15 - 9:45

05.10

Z

5

 

Modelowanie w chemii organicznej - laboratorium

lab.

30

3

Wydział Chemii - budynek dydaktyczny, sala 17

każdy wt., 10:00 - 11:30

01.10

Z

5

 

Spektroskopia NMR w chemii

wyk.

30

3

Wydział Chemii - Zakład Fizyki i Radiochemii, sala 107R

wtorki 15:15 - 16:45

23.10

Z

5

 

WYDZIAŁ FIZYKI

Fizyka cząsteczek i makrocząsteczek biologicznych w roztworach wodnych

wyk.+ ćw.

48

4

Wydział Fizyki - budynek główny wykład 1.02, ćwiczenia1 B0.17, ćwiczenia2 2.22

wyk. w czwartki 8:15-10:00
ćw.1 w piątki 10:15-12:00
ćw.2 w pon. 14:15-16:00

04.10

Z

5

 

Wstęp do mechaniki kwantowej układów molekularnych

wyk.+ ćw.

72

5

Wydział Fizyki - budynek główny wykład 0.03a, ćwiczenia1 B0.17, ćwiczenia2 2.21

wyk. we wtorki 14:15-16:00
ćw.1 w piątki 8:15-10:00
ćw.2 w czw. 13:15-15:00

02.10

Z

5

 

Biologia molekularna z genetyką cz. I

wyk.

30

2,5

Wydział Fizyki - budynek główny wykład 1.02

wyk. we wtorki 12:15-14:00

02.10

Z

5

 

Chemia medyczna i podstawy projektowania leków

wyk.+ ćw.

45

3,5

Wydział Fizyki - budynek główny wykład B0.21, ćwiczenia1 4.74

wyk. w czwartki 14:15-16:00, ćw. w piątki 11:30-13:00

04.10

Z

5

 

Analiza sygnałów

wyk.+ ćw.

60

4

Wydział Fizyki - budynek główny wykład B0.21, ćwiczenia1 4.74

wyk. w piątki 11:15-13:00
ćw.1 w środy 10:15  -12:00
ćw. 2 środy 15:15  - 17:00

03.10

Z

5

 

Obrazowanie medyczne

wyk.

60

5

Wydział Fizyki - budynek główny wykład 2.25 oraz 1.03

wyk. w środy 9:15-11:00 oraz piątki 8:15-10:00

03.10

Z

5

 

Metody izotopowe i chemia radiofarmaceutyków

wyk.

30

2,5

Wydział Fizyki - budynek główny wykład 2.12

wyk. w środy 11:15-13:00

03.10

Z

5

 

Dozymetria

wyk.+ ćw.

60

5

Wydział Fizyki - budynek główny wykład 1.22, ćwiczenia 1.22

wyk. w czwartki 16:15-19:00 ćw. 19:15-20:00

04.10

Z

5

 

Pracownia EEG

lab.

120

9

Wydział Fizyki - budynek główny laboratorium 4.59

każdy wt. 9:15-14:00 oraz każdy czw. 13:15-18:00

02.10

Z

1

 

Elektrodynamika dla neuroinformatyków

wyk.+ ćw.

60

6

Wydział Fizyki - budynek główny wykład 2.08, ćwiczenia 1.37

wyk. w każdy pt. 9:15-11:00 ćw. 11:15-13:00

05.10

Z

5

 

Planowanie radioterapii

wyk.+ ćw.

75

7,5

Wydział Fizyki - budynek główny wykład 2.25, ćwiczenia 4.64

wyk. w każdy czw. 16:15-18:00 ćw. w każdy czw. 13:15-16:00

04.10

Z

5

 

Warsztaty z metod terapeutycznych

wyk.

30

3

Wydział Fizyki - budynek główny wykład 4.64

wyk. w środy 13:15-15:00

03.10

Z

5

 

Modelowanie komputerowe układu nerwowego

wyk.+ ćw.

75

7,5

Wydział Fizyki - budynek główny wykład 4.59, ćwiczenia 4.59

wyk. w każdy wt. 14:15- 16:00 ćw. 12:15-15:00

02.10

Z

5

 

WYDZIAŁ PSYCHOLOGII

Neuropsychologia kliniczna charakterystyka dyscypliny

wyk.

30

3

Wydział Psychologii, ul. Stawki 5/7

wt. 8.30-10.00, s. 93

2.10

Z

10

 

Neuropsychologia kliniczna dla początkujących

sem.

30

3

Wydział Psychologii, ul. Stawki 5/7

gr.1, pon 16-17.30, s. 303

8.10

Z

3

 

Neuropsychologia kliniczna dla początkujących

sem.

30

3

Wydział Psychologii, ul. Stawki 5/7

gr.2, pon 17.45-19.15, s. 303

8.10

Z

3

 

DNA i zachowanie

wyk.

30

4

Wydział Psychologii, ul. Stawki 5/7

gr.1, pt 13.45-15.15, s.1

5.10

Z

10

 

DNA i zachowanie

wyk.

30

4

Wydział Psychologii, ul. Stawki 5/7

gr. 2, pt 16-17.30, s. 1

5.10

Z

10

 

Diagnozowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu

ćw.

30

4

Wydział Psychologii, ul. Stawki 5/7

pon 10.15-11.45, numer Sali będzie podany później

8.10

Z

2

 

Polski Język Migowy w pracy psychologa

ćw.

30

4

Wydział Psychologii, ul. Stawki 5/7

pon 13.45, s. 128

8.10

Z

6

 

Współczesne formy rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnością

ćw.

30

4

Wydział Psychologii, ul. Stawki 5/7

wt 12-13.30, s.421

9.10

Z

3

 

Podstawowe zagadnienia psychologii uzależnień

ćw.

30

3

Wydział Psychologii, ul. Stawki 5/7

wt. 10.15-11.45, s. 94

9.10

Z

1

 

Autyzm u dzieci

wyk.

30

4

Wydział Psychologii, ul. Stawki 5/7

pon. 12-13.30, s. 93

8.10

Z

1

 

 

 

II. Miejsce odbywania się fakultetów:

 

  • Wydział Biologii UW, ul. Miecznikowa 1
  • Instytut Biochemii i Biofizyki UW,  ul. Pawińskiego 5A
  • Wydział Chemii UW - budynek dydaktyczny, ul Pasteura 1
  • Wydział Chemii UW - budynek radiochemii, Żwirki i Wigury 101
  • Wydział Fizyki UW - budynek główny, ul Pasteura 5
  • Wydział Fizyki UW - budynek dydaktyczny, ul. Pasteura 7
  • Wydział Geologii UW - budynek dydaktyczny, ul. Żwirki i Wigury 93
  • Wydział Psychologii UW, ul. Stawki 5/7

 

 

III. Sylabusy dostępne są na stronie http://www.bodp.wum.edu.pl/fakultety-uw-dla-wum.php

 

 

IV. Uczestnictwo na fakultetach UW dla studentów WUM wyłącznie po rejestracji elektronicznej na stronie www.fakultetyuwdlawum.wum.edu.pl !!!

 

 

V. Termin uruchomienia rejestracji na semestr zimowy: 10.09.2018-21.09.2018

 

 

VI. Kontakt

 

W sprawie pytań odnośnie programów fakultetów należy kontaktować się z pracownikami UW:

 

Wydział Biologii UW:

Igor Olszewski
tel. 22 55 42 509

Wydział Chemii UW:

Dziekanat Studencki
p. Anna Łapińska
tel. 22 55 26 204
e-mail: lanna@chem.uw.edu.pl

 

Wydział Fizyki UW:

p. Mateusz Zduńczuk
tel. 22 55 32 510
e-mail: Mateusz.Zdunczuk@fuw.edu.pl

 

Wydział Psychologii UW:

dr hab. Kamilla Bargiel-Matusiewicz
tel. 22 55 49 769
e-mail: kamila.bargiel-matusiewicz@psych.uw.edu.pl

 

W sprawach obsługi systemu do rejestracji na stronie www.fakultetyuwdlawum.wum.edu.pl  należy kontaktować się z pracownikiem WUM:

 

Biuro Rekrutacji i Organizacji Kształcenia

Eliza Jakimiuk

tel. 22 57 20 234
e-mail: eliza.jakimiuk@wum.edu.pl

 

 

VI. Przypominamy, że nie są to jedyne fakultety organizowane przez WUM.

 

Rejestracja  na fakultety pod patronatem Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia dostępna jest na stronie www.zajecia.wum.edu.pl .  

Rejestracja na pozostałe fakultety (organizowane przez poszczególne wydziały) dostępna jest na stronie www.fakultety.wum.edu.pl .

 
Zarejestruj się
Imię:
Nazwisko:
Email:
Telefon:
Numer albumu: Numer albumu musi być liczbą
Kierunek studiów:
Rok studiów: Rok musi być liczbą
Zajęcia: