Fakultety  

Uniwersytetu Warszawskiego dla  studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

w roku akademickim 2017/2018

 

 

I. Dostępne zajęcia:

 

WYDZIAŁ BIOLOGII UW

 

 1. Biologia komórki
 2. Chronobiologia
 3. Immunoparazytologia
 4. Biotechnologia
 5. Mikrobiologia przemysłowa
 6. Organizmy modelowe
 7. Wirusologia molekularna
 8. Białka i kwasy nukleinowe
 9. Molekularne podstawy chorób cywilizacyjnych i strategie terapii
 10. Struktura i funkcja białek
 11. Genetyka z inżynierią genetyczną M
 12. Mechanizmy nowotworzenia i nowoczesne terapie przeciwnowotworowe
 13. Regulacja ekspresji genów
 14. Genetyka z inżynierią genetyczną D

 

 

WYDZIAŁ CHEMII UW

 

 1. Metrologia chemiczna
 2. Chemia biopierwiastków
 3. Nowe materiały: otrzymywanie, właściwości i zastosowania
 4. Stereochemia
 5. Spektroskopia A
 6. Spektroskopia B
 7. Analiza instrumentalna (dla ECHJ)
 8. Dozymetria i ochrona radiologiczna
 9. Strategie syntezy substancji farmaceutycznych 
 10. Ciecze jonowe
 11. Spektroskopia i mikroskopia nanomateriałów i obiektów biologicznych
 12. Elektrochemia stosowana
 13. Zastosowanie spektroskopii multijądrowego rezonansu magnetycznego w analizie chemicznej
 14. Biospektroskopia
 15. Chemia związków heterocyklicznych
 16. Syntezy związków znakowanych i ich zastosowanie w chemii organicznej, biochemii i medycynie
 17. Badanie specjacji w próbkach biologicznych
 18. Bioelektrochemia
 19. Wolne rodniki w chemii i biochemii
 20. Modelowanie  kwantowo-chemiczne właściwości molekularnych
 21. Białka i kwasy nukleinowe jako elementy budulcowe urządzeń molekularnych
 22. Związki naturalne i ich znaczenie w projektowaniu leków
 23. Wstęp do chemii supramolekularnej
 24. Skaningowa mikroskopia tunelowa oraz mikroskopia sił atomowych w badaniu powierzchni o charakterze biologicznym
 25. Zastosowanie SEM i EDS w analizie chemicznej
 26. Autooksydacja i antyoksydanty

 

 

WYDZIAŁ FIZYKI UW

 

 1. Optyka widzenia
 2. Laboratorium optyki widzenia
 3. Optometria II
 4. Pracownia optometryczna II
 5. Środowisko wzrokowe
 6. Podstawy kontaktologii
 7. Pracowania kontaktologii
 8. Sygnały bioelektryczne
 9. Fizyka II
 10. Analiza niepewności pomiarowych i pracownia wstępna
 11. Wnioskowanie statystyczne
 12. Nowe technologie w fizyce biomedycznej
 13. Pracownia radiofarmaceutyków
 14. Radiobiologia
 15. Pracownia sygnałów bioelektrycznych
 16. Chemia organiczna
 17. Chemia bioorganiczna
 18. Biologia molekularna z genetyką cz. II
 19. Techniki programowania
 20. Języki programowania wysokiego poziomu
 21. Metody fizyczne w biologii i medycynie
 22. Pracownia technik obliczeniowych
 23. 23, Modelowanie molekularne i obliczeniowa biologia strukturalna cz. II
 24. Metody wirtualnej rzeczywistości w bioinformatyce
 25. Podstawy medycyny molekularnej

 

 

WYDZIAŁ PSYCHOLOGII UW

 

 1. Neuropsychologia poznawcza
 2. Kierunki i metody rehabilitacji neuropsychologicznej
 3. Neuropsychologia kliniczna dla początkujących
 4. Diagnozowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu
 5. Wspieranie integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością
 6. Podstawy komunikowania się w języku migowym

 

 

II. Miejsce odbywania się fakultetów:

 

 • Wydział Biologii UW, ul. Miecznikowa 1
 • Instytut Biochemii i Biofizyki UW,  ul. Pawińskiego 5A
 • Wydział Chemii UW - budynek dydaktyczny, ul Pasteura 1
 • Wydział Chemii UW - budynek radiochemii, Żwirki i Wigury 101
 • Wydział Fizyki UW - budynek główny, ul Pasteura 5
 • Wydział Fizyki UW - budynek dydaktyczny, ul. Pasteura 7
 • Wydział Geologii UW - budynek dydaktyczny, ul. Żwirki i Wigury 93
 • Wydział Psychologii UW, ul. Stawki 5/7

 

 

 

III. Szczegółowe informacje (programy fakultetów, harmonogramy) dostępne są na stronie http://www.bodp.wum.edu.pl/fakultety-uw-dla-wum.php

 

 

IV. Uczestnictwo na fakultetach UW dla studentów WUM wyłącznie po rejestracji elektronicznej na stronie www.fakultetyuwdlawum.wum.edu.pl !!!

 

 

23.01.2018- 05.02.2018 - rejestracja na wszystkie fakultety UW dla WUM.

 

 

V. Kontakt

 

W sprawie pytań odnośnie programów fakultetów należy skontaktować się z pracownikami UW:

 

Wydział Biologii UW:

Prodziekan ds. studiów
dr Piotr Borsuk
tel. 22 55 42 512
e-mail: pborsuk@biol.uw.edu.pl

 

Wydział Chemii UW:

Dziekanat Studencki
p. Anna Łapińska
tel. 22 55 26 204
e-mail: lanna@chem.uw.edu.pl

 

Wydział Fizyki UW:

p. Mateusz Zduńczuk
tel. 22 55 32 510
e-mail: Mateusz.Zdunczuk@fuw.edu.pl

 

Wydział Psychologii UW:

dr hab. Kamilla Bargiel-Matusiewicz
tel. 22 55 49 769
e-mail: kamila.bargiel-matusiewicz@psych.uw.edu.pl

 

W sprawach obsługi systemu do rejestracji na stronie www.fakultetyuwdlawum.wum.edu.pl  należy kontaktować się z p. Moniką Bułka

tel. 22 57 20 216
e-mail: monika.bulka@wum.edu.pl

 

 

VI. Przypominamy, że nie są to jedyne fakultety organizowane przez WUM.

 

Rejestracja  na fakultety pod patronatem Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia dostępna jest na stronie www.zajecia.wum.edu.pl .  

Rejestracja na pozostałe fakultety (organizowane przez poszczególne wydziały) dostępna jest na stronie www.fakultety.wum.edu.pl .

 
Zarejestruj się
Imię:
Nazwisko:
Email:
Telefon:
Numer albumu: Numer albumu musi być liczbą
Kierunek studiów:
Rok studiów: Rok musi być liczbą
Zajęcia: